آموزش جامع NVDA

به اطلاع میرسانیم:
از آن جهت که eSpeak بسیار با صفحه خوان NVDA هماهنگ و سازگار میباشد، ما اقدام به تهیۀ یک آموزش جامع برای NVDA نموده ایم تا عزیزان نابینا بخوبی بتوانند از امکانات eSpeak و NVDA بهرمند شوند.
این آموزش هم اکنون در سایت پروژه eSpeak فارسی قرار دارد.
(1) - (4)
Trackback URI: http://espeak.ir/index.php/trackback/7
http://whilelimitless.com/limitless-pill/is-it-real/: http://whilelimitless.com/limitless-pill/is-it-real/ / 657 روز پیش
آموزش جامع NVDA - گروه برنامه نویسی ای‌اسپیک فارسی
http://whilelimitless.com/limitless-pill/nzt-48/: http://whilelimitless.com/limitless-pill/nzt-48/ / 651 روز پیش
آموزش جامع NVDA - گروه برنامه نویسی ای‌اسپیک فارسی
venusgood.com/weight-loss/venus-factor-review/: venusgood.com/weight-loss/venus-factor-review/ / 650 روز پیش
آموزش جامع NVDA - گروه برنامه نویسی ای‌اسپیک فارسی
veste nike logo chinois: veste nike logo chinois / 401 روز پیش
The Pinnacle 1s saw a premium price point of $400 (and no, that wasnt the resale value).
برگه پیشین 1 2 برگه پسین
14 دیدگاه

XML دیدگاه ها: RSS | Atom

دیدگاه‌ها