معرفی سایت و گروه برنامه نویسی eSpeak فارسی


اهداف و تاریخچه سایت ایسپیک فارسی:

این سایت با هدف آگاهیرسانی و بهبود سطح زندگی افراد نابینا و کمبینا، از طریق تولید نرم افزارهای جدید و توسعه نرم افزارهای موجود در پلتفورمهای مختلف، در تاریخ 07/02/2015 و به همت احسان اسماعیلی و شادیار خدایاری راه اندازی گردید.

خاطر نشان میگردد: گروه eSpeak فارسی از سال 2011 در دامنهirtbc.com به مخاطبین خود ارائه خدمات میکرد. اما با توجه به فعالیتهای سایتهای مشابه که معرفی و آموزش نابینایان و کمبینایان را بر عهده گرفتند، با هدف تمرکز بر پروژه های برنامه نویسی خود دامنه مذکور را منحل گردانیده و به دامنۀ فعلی مهاجرت نموده است.

این سایت تنها مرجع رسمی توسعه و انتشار پروژه eSpeak فارسی میباشد که توسط توسعه دهندگان و مدیران این پروژه نگاشته و بروزرسانی میشود.

پروژۀ eSpeak فارسی زیرمجموعۀ پروژۀ eSpeak بین المللی به آدرس http://eSpeak.sf.net
می باشد همچنین سایت ایسپیک فارسی توسعه و مدیریت محلی زبان فارسی و ایجاد ارتباط نزدیکتر میان مدیریت پروژه های بین المللی مانند eSpeak و NVDA با کاربران و داوطلبان فارسی زبان را بر عهده دارد.


معرفی گروه برنامه نویسی eSpeak فارسی:

این گروه با تولید زبان فارسی برای eSpeak توسط شادیار خدایاری و احسان اسماعیلی در سال 2011 تشکیل گردید و با پیوستن همکاران دیگر توسعه یافت.
از آن زمان این گروه با نام گروه eSpeak فارسی در میان کاربران شناخته شد.

ما این نام را برای گروه خود برگزیدیم و سایر فعالیتهای خود را نیز با همین نام انتشار دادیم. چرا که این نام یادآور افتخاری بزرگ برای ما و نشانگر روح همکاری گروهی و خرد جمعی در گروه ماست.

اعضای فعلی گروه:

لازم به ذکر است که این لیست تنها شامل افرادیست که در حال حاضر با پروژه های گروه همکاری مستمر داشته و در پیاده سازی بخش اعظمی از پروژه / پروژه های جاری نقش دارند.
نام دوستان دیگری که عضو گروه نیستند ولی در پیاده سازی بخشی از پروژه های ما همکاری دارند یا در گزشته با این گروه همکاری داشته اند، با ذکر نوع فعالیت در بخش لیست داوطلبان و حامیان پروژه های ما قید شده است. ما از تک تک آنها برای تمام تلاشهایشان بدونه توجه به مدت و میزان آن صمیمانه سپاس گذاریم و همیشه پیوستن مجددشان به گروه، باعث خورسندی خواهد بود.

شادیار خدایاری: سرپرست بخش برنامه نویسی

احسان اسماعیلی، سرپرست بخش بازبینی و بازخورد نسخه های ناپایدار

محمود تقوی: سرپرست بخش افزونه های NVDA

محمدرضا راشاد: سرپرست بخش محلیسازی و ترجمه فارسی NVDA

امیرحسین نوابی: سرپرست افزونه های eSpeak

پرهام دوستدار: پیاده سازی پایگاه داده دیکشنریهای eSpeak فارسی

بهزاد هندآبادی: کاربر آزمایش کننده در تیم نسخه های ناپایدار و ارتباط با کاربران

عادل اکبری: کاربر آزمایش کننده در تیم نسخه های ناپایدار و ارتباط با کاربران