ارسال کلمه

برای آگاهی از آخرین جدول تلفظها به راهنمای علائم مراجعه نمایید. درضمن در سیستم جدید علامتهای ' و , پذیرفته نمیشوند.

ارسال دسته ای (آپلود فایل)

شما می توانید واژگان پیشنهادی خود را به همراه تلفظ آنها در یک فایل TXT یا TSV قرار دهید, و آنها را از طریق فرم زیر برای ما ارسال نمایید. توجه داشته باشید که در این فایل باید کلمات با کلید tab از تلفظها جدا شده باشند, و هر خط فقط باید شامل یک کلمه و تلفظ باشد.